ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2552 อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1517
25 ก.พ. 2552
342 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
16 ก.พ. 2552
343 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
10 ก.พ. 2552
344 ประกาศสภาเรื่องเรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
315
06 ก.พ. 2552
345 ประชาสัมพันธ์ไฟฟ้าดับ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
15 ม.ค. 2552
346 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 51 ดาวน์โหลดเอกสาร
532
14 ต.ค. 2551
347 รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ / พนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
376
05 ก.ย. 2551
348 ประกาศใช้ข้อบังคับตำบล เรื่องการเก็บค่าตอบแทนอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
14 ส.ค. 2551
349 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
11 ส.ค. 2551
350 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
357
30 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37