ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ของดจัดโครงการชักพระบก สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันปากปีปากเดือน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 เม.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 เม.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม(กวาวเครือ)เพื่อการค้า) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 มี.ค. 2564
5 ประกาศกำหนดการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 มี.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาค ค. ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 มี.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่องการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 มี.ค. 2564
8 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 มี.ค. 2564
9 ประกาศการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 ก.พ. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
22 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38