ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สองแพรก เรื่องให้มมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ส.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สองแพรก เรื่องให้มมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ผ.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง ส.ค.-ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ส.ค. 2564
5 ประกาศ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ส.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 ส.ค. 2564
7 ข้อบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 ก.ค. 2564
8 ข้อบัญญัติเรื่องกิจการประปา พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
15 ก.ค. 2564
9 ข้อบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
15 ก.ค. 2564
10 แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40